Rätt balans för hög produktion

Utfodring av mjölkkor

Utfodring av mjölkkor strax före kalvning och fram till första insemination är en utmaning. Vi har antagit den. Det tillskottsfoder vi utvecklat tillför inte bara energi utan förbättrar även djurens förmåga att utnyttja grovfoder.

Dagens högavkastande kor kan inte äta tillräckligt mycket foder efter kalvning. De täcker därför inte energibehovet för den höga produktionen i början av laktationen. Detta innebär att de flesta kor befinner sig i negativ energibalans den först perioden av laktationen. Korna mjölkar därför inte så mycket som de skulle kunna göra. För lite energi medför också brist på blodglykos som orsakar svagare och senare brunster. Vi Kan erbjuda energitillskottet Hivetona Liuos. 
 
Vi har även produkter som toxinbindare, X-Bond Rumen. Vi har elektrolyter, Supralyt, och XTR Plus som motverkar värmestress. Vårt tillskott Solvita TMR Cool används i mixen för bättre stabilitet och att förhindra varmgång.