SOMMARMINERALER

Sommeren kan innebära stora utmaningar för djuruppfödare när det gäller att tillhandahålla tillräckligt med mineraler till sina nötkreatur. Under den varma årstiden svettas korna mer och förlorar därmed viktiga mineraler och elektrolyter, vilket kan påverka deras hälsa och produktivitet.

För att undvika mineralbrist hos kväg under sommaren är det viktigt att tillhandahålla ett balanserat mineralfoder som innehåller natrium, kalium, kalcium, magnesium och andra spårämnen som behövs för att stödja hälsan hos dina djur. Det är också viktigt att ge korna tillgång till rent och friskt vatten, eftersom de behöver dricka mer vatten under varma och fuktiga förhållanden.