Mineraler

Mineraler till får och lamm

Vilomix har en lång tradition att tillverka fårmineraler och är specialister på att optimera mineralblandningar till får och lamm, allt för djurens bästa och för hög prestation. Vilomix har två olika till får:

VitaMineral (VM)
Riktar sig till fårbesättningar med höga krav på produktion, hälsa och fertilitet. Råvarorna är särskilt utvalda för hög tillgänglighet och smaklighet för optimala förutsättningar för hög produktion och god hälsa. Dessa mineraler passar bra att utfodra dräktiga och digivande tackor så passa på att ladda upp ordentligt med denna mineral inför lamning! VM Får finns i två olika varianter, både med och utan koppar. VM Pälsfår är speciellt anpassat till pälsfår och passar utmärkt att utfodras året runt.

BasMineral (BM)
Har en något enklare komposition. Innehållet täcker grundbehovet av mineraler, spårämnen och vitaminer. BM Får passar de flesta foderstater och kan utfodras året runt. BM Får finns i två olika varianter, både med och utan koppar.

VM Pälsfår
Anpassad till pälsfår med extra spårämnen som ger en fin och bra ullkvalitet.

VM Får med koppa
Har ett högt innehåll av vitaminer och mineraler. Innehåller även tillsatt koppar. Innehållet av vitamin E är högt och mineralen innehåller selenjäst.

VM Får utan koppar
Har ett högt innehåll av vitaminer och mineraler. Mineralen passar till kopparkänsliga raser så som Texel och Ostfriesiska mjölkfår. Innehållet av vitamin E är högt och mineralen innehåller selenjäst.

BM Får med koppar
Standard mineralfoder som passar till de flesta foderstater. Mineralen innehåller även koppar.

BM Får utan koppar
Standard mineralfoder som passar till de flesta foderstater. Mineralen innehåller ingen tillsatt koppar.

Mineralhink Får
Mineralhink Får innehåller mycket fosfor och magnesium. Kalcium/Fosfor-kvoten är låg för att passa till djur vars foderstat till största delen består av bete. Vikt 20 kg.

Läs mer...

Slickbalja

Slickbalja är ett mineraltillskott till nöt, får och hästar på bete.
Produkten kan även användas i lösdrifter året om.
Slickbalja kännetecknas av ett högt innehåll av fosfor, magnesium och salt.
Slickbaljan väger 10 kg.

Läs mer...

Översikt Fårmineraler

Läs översikt