Kalvutfodring

Elitekalvmodellen

Kalven är morgondagens produktionsdjur. Det är viktigt att de får bästa möjliga start på livet. Kalvutfodring enligt Elitekalvmodellen ger förutsättningar för att kalven skall hålla sig frisk, utvecklas till en god grovfoderomvandlare och växa snabbt. Att detta dessutom sker på ett ekonomiskt sätt är självkart en fördel. Läs mer om Elitekalvmodellen här nedan. 


Läs vidare i Elitekalvmodellen

Har du frågor är du mer än välkommen att kontakta oss.