Mineralsortiment

Det första kriteriet för att välja mineralfoder är vilken teknisk lösning som passar bäst på gården. Vi har granulerade och pelleterade mineraler i småsäck och storsäck. Vi har även mineralhink och slickbalja för betesperioden.

För att välja rätt mineralfoder är det viktigt att veta hur stort behovet är av makromineraler som kalcium, fosfor och magnesium. Det är även viktigt att välja rätt nivå av vitaminer och spårämnen för just dina djurs behov. Både våra granulerade och pelleterade mineraler finns med flera olika nivåer i vårt standardsortiment. 

Är det inget av våra mineralfoder i standardsortimentet som passar har vi mycket lång erfarenhet av att skräddarsy lösningar efter den enskilda gårdens behov.

Vitamineral 

VitaMineral riktar sig till besättningar med högt ställda krav på produktion, hälsa och fertilitet. Råvarorna är särskilt utvalda för hög tillgänglighet och smaklighet. Bland annat används flera magnesiumråvaror och tillsatt svavel som är viktigt för vommens funktion. VitaMineral är ett heltäckande sortiment med hög nivå av vitaminer och mineraler vilket säkerställer optimala förutsättningar för hög produktion och en god hälsa.

Basmineral

BasMineral är mineralfoder med något enklare komposition, och som passar utmärkt att utfodra till de flesta djurkategorier. Näringsinnehållet täcker grundbehovet av mineraler, spårämnen och vitaminer. Råvaruvalet gör dem särskilt lämpade för direktutfodring

Gårdsmineral

En gårdsmineral är speciellt optimerad och anpassad till kundens egna önskemål och förutsättningar. Vilomix hjälper gärna till med receptoptimering och rekommendation av ett specifikt recept anpassat till foderstat och djurgrupp. Genom att använda en gårdsmineral finns en möjlighet att få en ekonomisk och effektiv lösning speciellt anpassad till den egna besättningens förutsättningar.

Sinmineral

Sinkor har särskilda behov och ska alltid utfodras med en sinkomineral. En sinkomineral förebygger kalvningsförlamning genom att mineralfodret har en hög surgörande effekt med ett lågt CAB-värde. Det är även viktigt att kalciumgivan hålls låg men magnesiumgivan hög under sintiden. På dessa sätt aktiverar kon sin kalciumämnesomsättning innan det stora behovet uppstår. Det lönar sig inte att spara på vitaminer och spårämnen till sinkor. Ett högt innehåll ger rätt förutsättningar till en god start i livet för kalven och på laktationen.

Pellvimin

Ett pelleterat mineralfoder är ett utmärkt val i besättningar som ställer extra höga krav på smaklighet. Våra pelleterade mineraler är användarvänliga och fungerar i alla typer av automatiserade system för mineraltilldelning.

Orgamineral

OrgaMineral är ekologiskt godkända mineraler och är ett spegelsortiment till VitaMineral. En ekologisk foderstat innehåller mycket grovfoder och mindre kraftfoder. Grovfoder innehåller mycket kalium och därmed är det viktigt med extra magnesium. OrgaMineral riktar sig till mjölkkobesättningar med högt ställda krav på produktion, hälsa och fertilitet. Passar utmärkt till direktutfodring.