FJÄDERFÄMINERALER SOM SKAPAR SUNDA BESÄTTNINGAR MED GOD PRODUKTIVITET

Oavsett vilken typ av fjäderfä, ras eller produktionsform som används kommer näringsbehoven för vitaminer och mineraler att variera. På Vilomix erbjuder vi foderlösningar som är specifikt anpassade till dina fjäderfäs behov. Våra foderlösningar inkluderar både vitaminer, mineraler och innovativa foderadditiv.

Vi erbjuder alltid rådgivning tillsammans med våra foderlösningar. Med fokus på produktionsresultatet, erbjuder vi suppleringsrådgivning baserat på danska normer - och med över 40 års erfarenhet har vi goda resultat när det gäller att omvandla rätt näring till toppresultat.

Vårt team av näringsfysiologer utvecklar kompletta foderrecept för din produktion och följer noga upp produktionsresultaten samt ger rådgivning om optimering och justeringar. Rådgivningen begränsar sig inte bara till foderdelen - utan inkluderar även rådgivning om management och hygien.

 

LÖNSAM FJÄDERFÄPRODUKTION
Genom att balansera foderreceptet med hänsyn till behoven och inkludera hästpraxis, uppnår vi tillsammans höga produktionsresultat med en hälsosam bottenlinje.

FRISK GRUPP
Antibiotikaminering är i fokus, och vi känner till vikten av näring i kombination med rätt hästpraxis för att uppnå goda resultat här.

RESULTAT UNDER HELA PERIODEN
Med ökande fokus på hållbarhet ser vi vikten av att utnyttja det genetiska potentialen för både kött- och äggproducerande fjäderfä.

KÖTT- ELLER ÄGGKVALITET
Vi fokuserar på att höja kvaliteten på slutprodukten för att tillfredsställa konsumenten - oavsett om vi pratar om kött- eller äggkvalitet.

Att optimera foder är för oss en dynamisk process. För att uppnå goda resultat och bästa foderekonomi är en nära och bra dialog av stor vikt.

ADRIAAN SMULDERS

Poultry Director- Vilomix
ADRIAAN SMULDERS

Kontakta oss

Adriaan Smulders
Poultry Director
+ 31 622789790
adsm@vilomix.dk

Karsten Poulsen
Key account manager
+ 45 4091 5306
kapo@vilomix.dk

.