Proteinfodermedel

Sojamjöl

Sojamjöl är det mesta vanliga proteinfodermedlet till grisar. Proteinhalten ligger kring 45% och proteinkvalitén är god. Energihalten är hög och smakligheten är god.
Sojamjöl kan användas som enda proteinkälla till samtliga djurgrupper.


Fiskmjöl

Fiskmjöl har en mycket hög proteinhalt 71% och har en mycket bra aminosyrakvalité.
Fiskmjöl används främst till smågrisar eftersom smakligheten är mycket god.
Till suggor och slaktsvin kan fiskmjöl användas i begränsad omfattning.
Fiskmjöl levereras i småsäck eller storsäck

Sojaproteinkoncentrat

Sojaproteinkoncentrat är baserat på processat sojamjöl där de antinutritionella substanserna är reducerade.
Sojaproteinkoncentrat håller en hög proteinhalt och tack vare tillverkningsprocessen är smältbarheten på proteinet mycket bra.


Potatisprotein

Potatisprotein är ett mycket smakligt proteinfodermedel som håller en hög proteinhalt.
Proteinkvaliteten är mycket bra och proteinet har en hög smältbarhet.

Vill du veta mer om proteinfodermedel?

Kontakta oss här. Vi finns redo att hjälpa dig.