Proteinfodermedel

Sojamjöl

  • Sojamjöl är det mesta vanliga proteinfodermedlet till grisar. Proteinhalten ligger kring 45% och proteinkvalitén är god. Energihalten är hög och smakligheten är god.
  • Sojamjöl kan användas som enda proteinkälla till samtliga djurgrupper.

Fiskmjöl

  • Fiskmjöl har en mycket hög proteinhalt 71% och har en mycket bra aminosyrakvalité.
  • Fiskmjöl används främst till smågrisar eftersom smakligheten är mycket god.
  • Till suggor och slaktsvin kan fiskmjöl användas i begränsad omfattning.
  • Fiskmjöl levereras i småsäck eller storsäck.

Sojaproteinkoncentrat

  • Sojaproteinkoncentrat är baserat på processat sojamjöl där de antinutritionella substanserna är reducerade.
  • Sojaproteinkoncentrat håller en hög proteinhalt och tack vare tillverkningsprocessen är smältbarheten på proteinet mycket bra.

Potatisprotein

  • Potatisprotein är ett mycket smakligt proteinfodermedel som håller en hög proteinhalt.
  • Proteinkvaliteten är mycket bra och proteinet har en hög smältbarhet.