PRODUKTER

Vilomix ägs av Vilomix Holding A/S, Danmark sedan februari 2007. Vilomix Holding ingår i Danish Agro Koncernen i Danmark, som är en ledande aktör inom det skandinaviska lantbruket.
 
Vilomix har utvecklats till en av de främsta leverantörerna av premixer och mineralblandningar till foderindustrin, lantbrukaren och professionella husdjursuppfödare.

Vår försäljningsorganisation med fältsäljare täcker hela Sverige och ger en daglig kontakt med kunden. Med våra återförsäljare når vi också kunder i hela vårt land. Med kunden i fokus vill vi skapa värdetillväxt hos våra kunder med våra skräddarsydda produkter.
 
Kunskap, service och kvalitet är ord som kännetecknar Vilomix. Vi har en gedigen kunskap om tillverkning av tillskottsfoder till husdjur och hur näringsämnen ska kombineras för att ge ett näringsrikt foder, som ger optimal produktion hos besättningen/djuren.

Vår affärsidé utgår från kundens hemmaodlade basfoder, som vi med hjälp av analys, dataoptimering, kunnande och produkter kompletterar till fullvärdiga och ekonomiska foderstater.

Vilomix tillverkar merparten av produkterna i egen regi. Vår produktsenhet är specialiserad på olika tillverkningsprocesser och kan genom detta säkerställa en mycket hög kvalitét.

Vilomix har ett väl utbyggt distributionssystem som gör att vi kan distribuera våra produkter hem till den enskilde kunden.