Sommarmineraler

Mineralhink

Mineralhink är ett betesmineral anpassad för dagens höga krav som möjliggör hög produktion, god fruktsamhet och bra hälsa. Mineralhink är främst avsedd för nötkreatur på bete då innehållet är särskilt högt av
Läs mer...

Slickbalja

Slickbalja är ett mineraltillskott till kor, får och hästar på bete. Produkten kan även användas i lösdrifter året om.
Slickbalja kännetecknas av ett högt innehåll av fosfor, magnesium och salt.
Slickbaljan väger 10 kg.
Läs mer...

Betesmineral

VM Bete är ett mineralfoder för djur på bete. Produkten har en låg Ca/P-kvot som passar till djur vars foderstat till största delen består av bete. VM Bete innehåller dessutom mycket magnesium och salt.
Läs mer...

MINERALFODER

Vi ställer allt högre krav på dagens produktionsdjur. Vi vill utnyttja deras fulla genetiska potential vad gäller mjölk och köttproduktion. Samtidigt förutsätter vi att de skall hålla länge, vara friska och fertila. Detta kräver optimal försörjning och balans mellan samtliga näringsämnen. Att utfodra för maximal produktion, fertilitet och hälsa kräver mer kunskap och engagemang än att tillgodose minimibehoven. Rätt mineralfoder kan vara det som lyfter resultaten till nästa nivå och därmed öka lönsamheten.