Standardmineraler

VitaMineral - Hälsa och fertilitet

VitaMineral riktar sig till besättningar med högt ställda krav på produktion, hälsa och fertilitet. Råvarorna är särskilt utvalda för hög tillgänglighet och smaklighet. Kompositionen på de sju mineralerna täcker in behovet i
Läs mer...

PDF

VitaMineral Fullfoder - För maximal flexibilitet

System med fullfoderutfodring är flexibelt och möjliggör användning av många olika fodermedel. Detta ställer delvis andra krav på mineralfodrets sammansättning, både råvaruval och innehåll. Många års erfarenhet av
Läs mer...

PDF

BasMineral - Direktutfodring

BasMineraler har en något enklare komposition. Innehållet täcker i de flesta fall grundbehovet av mineraler, spårämnen och vitaminer. Råvaruvalet gör dem särskilt lämpade för direktutfodring.
Läs mer...

PDF

SinMineral - God start på livet och på laktationen

inkor har särskilda behov som är viktiga att beakta vid val av mineralfoder. Ett led i att förebygga kalvningsförlamning är att mineralfodret har hög surgörande effekt (lågt CAB värde). Kalvningen är en stor
Läs mer...

PDF

PellviMin - Höga krav på smaklighet

Ett pelleterat mineralfoder är ett utmärkt val i besättningar som ställer extra höga krav på smaklighet. Våra pelleterade mineraler är användarvänliga och fungerar i alla typer av automatiserade system
Läs mer...

PDF

GårdsMineral - Skräddarsytt mineralfoder

Om mineralbehovet hamnar utanför Vilomixs standardsortiment har vi möjlighet att skräddarsy mineralfoder utifrån besättningens specifika förutsätt-
ningar. Kontakta din Vilomix säljare så berättar vi mer.
Läs mer...

PDF

Nötmineraler - För ekologisk produktion

Produkterna är tillåtna att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

Läs mer...

PDF

MINERALFODER

Vi ställer allt högre krav på dagens produktionsdjur. Vi vill utnyttja deras fulla genetiska potential vad gäller mjölk och köttproduktion. Samtidigt förutsätter vi att de skall hålla länge, vara friska och fertila. Detta kräver optimal försörjning och balans mellan samtliga näringsämnen. Att utfodra för maximal produktion, fertilitet och hälsa kräver mer kunskap och engagemang än att tillgodose minimibehoven. Rätt mineralfoder kan vara det som lyfter resultaten till nästa nivå och därmed öka lönsamheten.