Energifoder

God energibalans för hög produktion

Utfodring av mjölkkor strax före kalvning och fram till första insemination är en utmaning. Vi har antagit den. Det tillskottsfoder vi utvecklat tillför inte bara energi utan förbättrar även djurens förmåga att utnyttja grovfoder.

Dagens högavkastande kor kan inte äta tillräckligt mycket foder efter kalvning. De täcker därför inte energibehovet för den höga produktionen i början av laktationen. Detta innebär att de flesta kor befinner sig i negativ energibalans den först perioden av laktationen. Korna mjölkar därför inte så mycket som de skulle kunna göra.

För lite energi medför också brist på blodglykos som orsakar svagare och senare brunster.
 
Korna försöker kompensera för energibristen genom att bryta ner sina fettreserver. För att nedbrytningen skall bli komplett krävs glykos, men eftersom energibristen också betyder låg nivå av blodglykos så bildas ketonkroppar. Om koncentrationen av ketonkroppar i blodet blir för högt får korna acetonemi.

 
Ge Energifoder och du får:

• Hög avkastning
• God fruktsamhet
• Friska kor

Glykotopp

Glykotopp innehåller glycerol som är en smaklig kroppsegen substans. Glycerol omvandlas snabbt till glycerol och höjer effektivt blodglykoshalten.

Glykotopp innehåller också melass, niacin och vitamin E. Melass ger energi till vombakterierna och gör produkten ännu smakligare. Niacin höjer blodglykoshalten och vitamin E stärker immunförsvare.

Ge alltid Glykotopp vid tecken på foderleda. Detta förhindrar acetonomi och hjälper korna att snabbt öka sin konsumtion.