Vilomix Sweden

Premixer och mineralblandningar till foderindustrin, lantbrukaren och hästhållare.

Kunskap, service och kvalitet

Vilomix Sweden AB bildades år 1928 och är ett av Sveriges äldsta företag med tillskottsfoder för kor, grisar, hästar och får som specialitet. Vår affärsidé utgår från kundens hemmaodlade basfoder, som vi med hjälp av analys, dataoptimering, kunnande och produkter kompletterar till fullvärdiga och ekonomiska foderstater.

Vilomix är ett företag som omsätter ca 100 miljoner svenska kronor och har en smidig organisation på ca 20 anställda. Vi har vårt huvudkontor i Staffanstorp.

Vilomix ägs av Vilomix Holding A/S, Danmark sedan februari 2007. Vilomix Holding ingår i Danish Agro Koncernen i Danmark, som är en ledande aktör inom det skandinaviska lantbruket.
 
Vilomix har under 90 år utvecklats till en av de främsta leverantörerna av premixer och mineralblandningar till foderindustrin, lantbrukaren och professionella husdjursuppfödare.
Vår försäljningsorganisation med fältsäljare täcker hela Sverige och ger en daglig kontakt med kunden. Med våra återförsäljare når vi också kunder i hela vårt land. Med kunden i fokus vill vi skapa värdetillväxt hos våra kunder med våra skräddarsydda produkter.
 
Kunskap, service och kvalitet är ord som kännetecknar Vilomix. Vi har en gedigen kunskap om tillverkning av tillskottsfoder till husdjur och hur näringsämnen ska kombineras för att ge ett näringsrikt foder, som ger optimal produktion hos besättningen/djuren.

Vår affärsidé utgår från kundens hemmaodlade basfoder, som vi med hjälp av analys, dataoptimering, kunnande och produkter kompletterar till fullvärdiga och ekonomiska foderstater.

Vilomix tillverkar merparten av produkterna i egen regi. Våra två produktsenheter är specialiserade på olika tillverkningsprocesser och kan genom detta säkerställa en mycket hög kvalitét.

Vilomix har ett väl utbyggt distributionssystem som gör att vi kan distribuera våra produkter hem till den enskilde kunden.

Kvalitet

Vår policy är att våra kunder ska vara trygga och nöjda med våra produkter.

Vi uppfyller Statens Jordbruksverks krav på fodertillverkning enligt Lagen om foder 1985:295.
Vi använder oss av HACCP och har full spårbarhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien.
För övrigt tillverkar vi foder i enlighet med gällande förordningar och föreskrifter.

Vilomix är FAMI-QS certificeret.