Logos

Att använda Vilomix gruppens logotyper kräver tillstånd från marknadsavdelningen.

Användningen av logotyperna får inte ändras i form och färg eller lägga till ytterligare grafiska element i logotypen.

Vänligen kontakta oss på info@vilomix.se för godkännande eller frågor.

Download guideline