Kvalitetsstyring

FAMI-QS

Kvalitetssäkringen på Vilomix Sweden är certifierat efter Fami-QS standard. Detta säkerställer att våra kunder får produkter med hög kvalitet som även har dokumentation genom hela produktionsprocessen.

Där ställs krav på dokumentation på råvarornas kvalitet och leverantörernas produktionsprocess. Vid ankomstkontrollen på lagret märks råvarorna med en streckkod. Märkningen säkerställer identifikationen på råvaror från lager till den färdiga blandningen.

Produktionslinjen säkerställer en hög noggrannhet vid utvägning av de enskilda råvarorna i en blandning. De utvägda mängderna registreras i en batchrapport för varje batch. Våra kunder har alltid rätt att få tillgång till batchrapporterna för deras varor om så önskas.

Alla steg i produktionsprocessen har en hög grad av säkerhet och dokumenteras. Detta skapa trygghet för kunderna omkring varans kvalitet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kvalitetsansvarig Pernilla Folkesson.