Årsberättelser

Vilomix Sweden AB är en del av Danish Agro-koncernen

Under åren har Danish Agro-koncernen arbetat för att skapa ännu bättre förutsättningar och mervärde för lantbrukare och andra kunder vi arbetar med. En stärkt ställning, konkurrenskraftiga priser och fokus på kunskap och specialisering har kommit våra medlemmar och kunder till godo. Danish Agro-koncernen växer fortfarande starkt och är numera en viktig aktör på den svenska marknaden i form av Swedish Agro.

Nedan kan du läsa våra årsredovisningar:

Se Danish Agros årsrapport