Produktion / Lager


Kenny Bjarnfält Arbetsledare Produktion  
Stefan Thörnqvist Produktion / Skiftansvarig  
Olof Nilsson Produktion / Skiftansvarig  
Alexander Dickerius Produktion  
Lars Persson Truckförare / Lager  
Kim Bewarp Truckförare / Lager  
Marcus Engdahl Truckförare / Lager  
Per-Åke Persson Produktion / Förman Fabrik, Ystad  
Daniel Schou Produktion Fabrik, Ystad