Provital Vitaminer

  • 3 produkter
  • Pellets eller granulat
  • Extra hög smaklighet
  • Mycket koncentrerade

 

Provital E-20

  • 20 000 mg E-vitamin
  • 50 mg Selen
  • Passar alla djurslag
  • Granulat

Provital E-20 är en koncentrerad E-vitaminprodukt med tillsats av selen. Produkten passar bra att använda när E-vitaminbehovet är stort t.ex. vid problem med oxidationssmak i mjölk, höga celltal eller juverinflammation. Provital E-20 är en smaklig produkt anpassad till idisslare. Den passar bra att använda både vid direktutfodring och i mix. Provital är tillåtetbedömd och kan användas i KRAV och ekologisk produktion.

Tillbaka

VITAMINER

Fruktsamhetsstörningar är ett mycket vanligt problem när det är brist på vitaminer. Det behöver inte vara någon stor brist för att det skall inträffa. De krav på produktion som vi ställer på våra djur medför att vi måste ge dem en optimal foderstat för att de inte skall bli sjuka eller tappa i produktion. Tillräcklig mängd vitaminer – en billig garanti för full produktion.