Provital Vitaminer

  • 3 produkter
  • Pellets eller granulat
  • Extra hög smaklighet
  • Mycket koncentrerade

 

Provital ABDE

  • Allsidigt vitamintillskott
  • Innehåller 13 vitaminer
  • Innehåller spårämne
  • Främst avsedd för gris eller som brunststimulator till nöt
  • Pulver

Provital ABDE ger ett allsidigt tillskott av vitaminer och spårämnen. Provital ABDE är i första hand avsett för grisar och andra enkelmagade djur. Provital ABDE används med fördel i samband med transport och omgruppering. Vid sjukdom bör alltid Provital ABDE ingå i behandlingen.
För att stimulera brunst hos grisar är ett tillskott av Provital ABDE ett säkert sätt att förbättra fruktsamheten.

Tillbaka

VITAMINER

Fruktsamhetsstörningar är ett mycket vanligt problem när det är brist på vitaminer. Det behöver inte vara någon stor brist för att det skall inträffa. De krav på produktion som vi ställer på våra djur medför att vi måste ge dem en optimal foderstat för att de inte skall bli sjuka eller tappa i produktion. Tillräcklig mängd vitaminer – en billig garanti för full produktion.