Standardmineraler

PellviMin - Höga krav på smaklighet

Ett pelleterat mineralfoder är ett utmärkt val i  besättningar som ställer extra höga krav på smaklighet. Våra pelleterade mineraler är användarvänliga och fungerar i alla typer av automatiserade system för mineraltilldelning.

PDF

Tillbaka

MINERALFODER

Vi ställer allt högre krav på dagens produktionsdjur. Vi vill utnyttja deras fulla genetiska potential vad gäller mjölk och köttproduktion. Samtidigt förutsätter vi att de skall hålla länge, vara friska och fertila. Detta kräver optimal försörjning och balans mellan samtliga näringsämnen. Att utfodra för maximal produktion, fertilitet och hälsa kräver mer kunskap och engagemang än att tillgodose minimibehoven. Rätt mineralfoder kan vara det som lyfter resultaten till nästa nivå och därmed öka lönsamheten.