Standardmineraler

SinMineral - God start på livet och på laktationen

Sinkor har särskilda behov som är viktiga att beakta vid val av mineralfoder. Ett led i att förebygga kalvningsförlamning är att mineralfodret har hög surgörande effekt (lågt CAB värde). Kalvningen är en stor påfrestning för såväl kon som kalven därför är det viktigt att de båda är i så god kondition som möjligt.

Det höga innehållet av spårämnen med hög tillgänglighet och den höga vitaminiseringen av våra sintidsmineraler ger rätt förutsättningar till en god start på livet och på laktationen.

PDF

Tillbaka

MINERALFODER

Vi ställer allt högre krav på dagens produktionsdjur. Vi vill utnyttja deras fulla genetiska potential vad gäller mjölk och köttproduktion. Samtidigt förutsätter vi att de skall hålla länge, vara friska och fertila. Detta kräver optimal försörjning och balans mellan samtliga näringsämnen. Att utfodra för maximal produktion, fertilitet och hälsa kräver mer kunskap och engagemang än att tillgodose minimibehoven. Rätt mineralfoder kan vara det som lyfter resultaten till nästa nivå och därmed öka lönsamheten.