Standardmineraler

BasMineral - Direktutfodring

BasMineraler har en något enklare komposition. Innehållet täcker i de flesta fall grundbehovet av mineraler, spårämnen och vitaminer. Råvaruvalet gör dem särskilt lämpade för direktutfodring.

PDF

Tillbaka

MINERALFODER

Vi ställer allt högre krav på dagens produktionsdjur. Vi vill utnyttja deras fulla genetiska potential vad gäller mjölk och köttproduktion. Samtidigt förutsätter vi att de skall hålla länge, vara friska och fertila. Detta kräver optimal försörjning och balans mellan samtliga näringsämnen. Att utfodra för maximal produktion, fertilitet och hälsa kräver mer kunskap och engagemang än att tillgodose minimibehoven. Rätt mineralfoder kan vara det som lyfter resultaten till nästa nivå och därmed öka lönsamheten.