Standardmineraler

VitaMineral Fullfoder - För maximal flexibilitet

System med fullfoderutfodring är flexibelt och möjliggör användning av många olika fodermedel. Detta ställer delvis andra krav på mineralfodrets sammansättning, både råvaruval och innehåll. Många års erfarenhet av detta ligger till grund för kompositionen av Vilomixs fullfodermineraler. För maximal flexibilitet kan de tre mineralfodren användas var för sig, kombineras med varandra och/eller kompletteras med kalk och salt.

PDF

Tillbaka

MINERALFODER

Vi ställer allt högre krav på dagens produktionsdjur. Vi vill utnyttja deras fulla genetiska potential vad gäller mjölk och köttproduktion. Samtidigt förutsätter vi att de skall hålla länge, vara friska och fertila. Detta kräver optimal försörjning och balans mellan samtliga näringsämnen. Att utfodra för maximal produktion, fertilitet och hälsa kräver mer kunskap och engagemang än att tillgodose minimibehoven. Rätt mineralfoder kan vara det som lyfter resultaten till nästa nivå och därmed öka lönsamheten.