Standardmineraler

VitaMineral - Hälsa och fertilitet

VitaMineral riktar sig till besättningar med högt ställda krav på produktion, hälsa och fertilitet. Råvarorna är särskilt utvalda för hög tillgänglighet och smaklighet. Kompositionen på de sju mineralerna täcker in behovet i alla produktionsgrenar och de flesta foderstater. Hög tillgänglighet på spårämnen och hög vitaminisering säkerställer optimala förutsättningar för hög produktion och god hälsa.

För att stärka djurens immunförsvar ytterligare och samtidigt öka foderutnyttjandet kan samtliga VM mineraler levereras med den patenterade och vetenskapligt bevisade vomstimulerande tillsatsen Progut® Rumen. Kontakta oss så berättar vi mer.

PDF

Tillbaka

MINERALFODER

Vi ställer allt högre krav på dagens produktionsdjur. Vi vill utnyttja deras fulla genetiska potential vad gäller mjölk och köttproduktion. Samtidigt förutsätter vi att de skall hålla länge, vara friska och fertila. Detta kräver optimal försörjning och balans mellan samtliga näringsämnen. Att utfodra för maximal produktion, fertilitet och hälsa kräver mer kunskap och engagemang än att tillgodose minimibehoven. Rätt mineralfoder kan vara det som lyfter resultaten till nästa nivå och därmed öka lönsamheten.