Övriga produkter

Supralyt

Vilolyt hjälper hästen att återhämta sig snabbare. Vilolyt innehåller de viktiga salter som finns i blod och kroppsvävnad. Elektrolyter är nödvändiga för att upprätthålla många kroppsfunktioner. Vid hårt arbete och långa transporter förlorar hästen mycket av kroppsvätskan och elektrolyter. Vilolyt löst i vatten återställer snabbt vätske- och saltbalansen och tillför samtidigt energi i form av druvsocker. Druvsockret gör produkten smaklig, vilket också gör det lättare att få hästen att dricka under transport och på tävling.

Läs vidare i produktbladet

PDF

Tillbaka

Vilomixs hästsortiment är anpassat för de svenska förhållandena för att ge det bästa tillskottet av mineraler och spårämnen. Vi anser också att det är viktigt med bra råvaror och ställer alltid höga krav på råvarukvaliteten.