Djurhälsoprodukter

Trots utmärkta rutiner och minutiös skötsel inträffar ibland oväntade situationer. Flera av våra djurhälsoprodukter har sin självklara plats i stallapoteket.

Kalciumpasta

Kalciumpasta

Kalciumpasta är ett kalcium- och magnesiumtillskott till mjölkkor vid kalvningen. Vid tiden runt kalvning ökar mjölkkons behov av kalcium drastiskt och kon kan drabbas av akut kalciumbrist.

Nya studier visar att upptaget av kalcium blir effektivare med två olika sorters kalciumtillskott. Kalciumpasta förebygger kalciumbrist hos mjölkkor och ökar kons egen förmåga att mobilisera kalcium från skelettet. Dessutom tillför Kalciumpasta energi som är positiv för foderomvandlingsförmågan.

Kalciumpasta innehåller två sorters kalciumtillskott.  Kalciumpasta 1 innehåller kalciumklorid, som är lätt tillgängligt för kon och snabbt höjer kalciumhalten i bodet. Kalciumpasta 2 och 3 innehåller kalciumpropionat, som är ett vänligt kalciumtillskott och tillför dessutom energi. Ytterligare energi tillförs genom innehållet av propylenglykol