Mineraler

Mineraler till får och lamm

VM Köttfår

VM Köttfår är ett smakligt mineralfoder särskilt anpassat till får i besättningar med fokus på uppfödning av lamm till slakt. Innehållet av kalcium och fosfor är anpassade till foderstater av högre andel kraftfoder. För att tillgodose den snabba tillväxten är innehållet av antioxidanter högt. Antioxidanterna finns i form av Selen och vitamin E. Selenjäst ingår som högkvalitativ selenkälla vilket innebär att selen kommer lammen tillgodo redan som foster och sedan genom mjölken. Lammen behöver därmed inte sprutas med selen.
VM Köttfår har ett högt innehåll av spårämnen och vitaminer.

VM Pälsfår

VM Pälsfår är ett mineralfoder särskilt anpassat till får i besättningar med inriktning på produktion av ull och päls. Fosfornivån är hög och anpassad till en grovfoderbaserad foderstat. Magnesiuminnehållet är högt för att säkerställa behovet av magnesium även när grovfodret innehåller mycket kalium. Innehållet av koppar, zink och svavel är anpassat för en optimal produktion av ull och päls. Zink krävs för uppbyggnad av ull och päls. Svavel är en viktig beståndsdel i ull och påverkar lockens form och storlek.Kopparnivån är anpassad för en optimal produktion utan att riskera förgiftning. VM Pälsfår har ett högt innehåll av vitaminer.

BM Får

 

Slickbalja

Slickbalja är ett mineraltillskott till nöt, får och hästar på bete.
Produkten kan även användas i lösdrifter året om.
Slickbalja kännetecknas av ett högt innehåll av fosfor, magnesium och salt.
Slickbaljan väger 10 kg.

Översikt Fårmineraler      

Översiktsblad